czwartek, 26 czerwca 2014

Podsumowanie

ROK SZKOLNY 2013/2014 - PODSUMOWANIE W LICZBACH

W roku szkolnym 2013/2014 czytelnicy wypożyczyli 2242 książki, w tym uczniowie – 2007, nauczyciele –235.

Największą aktywnością czytelniczą wykazały się klasy: III D, III C oraz III E.

Z wypożyczeń prezencyjnych w czytelni z 951 woluminów korzystało 395 osób, praca samodzielna w czytelni – 1927 uczniów, korzystanie z czasopism – 299 osób.

Czytelnię internetową odwiedziło 410 osób.

W ciągu roku szkolnego 2013 / 2014 bibliotekę szkolną, czytelnię oraz czytelnię multimedialną odwiedziło 5556 osób.

Biblioteka powiększyła swoje zbiory o 281 woluminów o wartości 5699,46 zł i 14 sztuk zbiorów audiowizualnych o wartości 579,53 zł.piątek, 20 czerwca 2014

Podaruj książkę bibliotece!


PRZYPOMINAMY! Przez cały rok szkolny trwa akcja Podaruj książkę bibliotece !!!  
Jeśli masz książkę, którą możesz podarować - przynieś do biblioteki!