Zbiory i katalogi

Księgozbiór liczy obecnie 2 0 1 8 1 woluminów oraz 1 2 9 sztuk dokumentów elektronicznych i audiowizualnych .

Książki
Księgozbiór zawiera klasykę literatury, w tym duży zbiór lektur dla każdego ucznia, książki popularno-naukowe oraz księgozbiór podręczny w czytelni (encyklopedie, leksykony, słowniki, albumy).


ZBIORY SĄ SKOMPUTERYZOWANE W PROGRAMIE MOL OPIVUM. Zbiory audiowizualne i dokumenty elektroniczne

 • Multimedia - encyklopedie PWN, encyklopedie przedmiotowe, atlasy, słowniki, prace tematyczne, filmy (dzięki zakupom, konkursom, ofiarodawcom).
 • Audiobooki - lektury do słuchania.

Elektroniczny katalog biblioteczny
 • Katalog Alfabetyczny - umożliwia wyszukiwanie według nazwisk autorów
 • Katalog Tytułowy - umożliwia wyszukiwanie według tytułów książek
 • Katalog Serii Wydawniczych - umożliwia wyszukiwanie według serii wydawniczych
 • Katalog UKD - umożliwia wyszukiwanie według Uniwersalnej Klasyfikacji Dziesiętnej
 • Katalog Przedmiotowy - umożliwia wyszukiwanie książek według tematu, dziedziny wiedzy

Katalog działa tylko w sieci szkolnej w godzinach pracy biblioteki.


Skrzynkowy katalog biblioteczny został zamknięty w 2005 roku, uzyskane później zbiory skatalogowane są już tylko w katalogu elektronicznym.


Katalog alfabetyczny - grupuje dzieła w układzie abecadłowym według haseł autorskich lub tytułowych (dla dzieł o nieoznaczonym autorstwie). Informuje, czy dana pozycja znajduje się w zbiorach biblioteki.

Katalog rzeczowy - grupuje dzieła według ich treści w oparciu o działy główne Uniwersalnej Klasyfikacji Dziesiętnej. Każdy dział główny ma podziały szczegółowe. Karty w obrębie działów ułożone są alfabetycznie.

Kartoteki zagadnieniowe - zawierają w obrębie haseł tematycznych opisy bibliograficzne artykułów czasopism, książek, fragmentów książek i rozpraw z prac zbiorowych.
W bibliotece znajdują się następujące kartoteki zagadnieniowe:
 • Ekologia
 • Fizyka
 • Literatura - szczególnie wykorzystywana przez uczniów klas maturalnych
 • Powieść historyczna
 • Silesiana
 • Wychowanie do życia w rodzinie
 • Judaica