Konkursy

2021/2022


ZAPRASZAMY DO WZIĘCIA UDZIAŁU W 

Konkursie fotograficznym „Wiosenny portret z książką”

 Cele konkursu:

- Promocja czytelnictwa

- Popularyzacja czytania jako formy spędzania wolnego czasu

- Rozwijanie zainteresowań, uzdolnień

- Rozwijanie wrażliwości artystycznej

 

Regulamin konkursu:

1. Konkurs przeznaczony jest dla uczniów I Liceum Ogólnokształcącego im. L. Kruczkowskiego w Tychach.

2. Tematyka zgłaszanych fotografii musi być zgodna z tytułem konkursu.

3. Jeden uczestnik może zgłosić do konkursu dwie fotografie.

4. Zdjęcia mogą być wykonane dowolnym urządzeniem rejestrującym: aparatem fotograficznym, telefonem komórkowym.

Fotografie muszą spełniać następujące wymagania techniczne:

* format zapisu: JPG

* maksymalna pojemność: 10 MB

* minimalna rozdzielczość: 1024×768 px.

Zgłoszone do konkursu zdjęcia nie mogą być wcześniej publikowane.

Zgłoszone prace będą eksponowane na wystawie pokonkursowej oraz na stronie internetowej biblioteki szkolnej, szkoły oraz fb szkoły.

5. Fotografie należy przesłać na adres biblioteki: kruczekbiblioteka@gmail.com podając imię i nazwisko, klasę oraz tytuł zdjęcia

6. Termin przesyłania zdjęć -  do 29 kwietnia 2022 r.
7. Zwycięzca konkursu otrzyma nagrodę książkową oraz dyplom.
Przewidziane są także wyróżnienia.
8. Przystępując do konkursu, uczestnik zapewnia, że:

- posiada pełnię praw autorskich do zgłoszonej pracy,

- nie kopiuje fotografii innych autorów,

- posiada zgodę osoby (osób), której wizerunek utrwalono na zdjęciu, na upublicznienie dla celów promocyjnych i marketingowych oraz przyjmuje na siebie wszelkie roszczenia jakiejkolwiek natury, które osoby trzecie mogłyby kierować przeciwko organizatorowi konkursu.

Jeśli uczestnik konkursu nie ukończył 18 lat, takiej zgody udziela opiekun prawny.




ZNASZ TWÓRCZOŚĆ
ANDRZEJA SAPKOWSKIEGO ?? 

 CZYTAŁEŚ CYKL „WIEDŹMIN”??

WEŹ UDZIAŁ W KONKURSIE WIEDZY


1.             W konkursie mogą wziąć udział wszyscy zainteresowani uczniowie I LO.

2.             Uczestników obowiązuje znajomość książki Andrzeja Sapkowskiego „Ostatnie życzenie

3.             Konkurs w formie pytań otwartych i zamkniętych odbędzie się między 25 a 28 kwietnia 2022 (data zostanie podana po przerwie świątecznej).

4.             Przewidujemy nagrody książkowe dla I, II i III miejsca oraz słodkie niespodzianki dla pozostałych uczestników konkursu.

 

ZAPRASZAMY – zapisy w bibliotece
do 22 kwietnia 2022



SZKOLNY KONKURS GENEALOGICZNY

Termin nadsyłania prac:  31.01.2022

 Cele konkursu:

·        rozbudzenie zainteresowania historią rodziny

·        uwrażliwienie na kultywowanie pamięci i szacunek dla przeszłości  

·         zainteresowanie kulturą i historią „małych ojczyzn” - regionu i lokalnej społeczności

 Zasady uczestnictwa:

·        uczestnikiem konkursu może być każdy uczeń I LO

·        przekazując pracę na konkurs, autor zaznacza, czy wyraża zgodę na jej publikację na stronie internetowej szkoły oraz biblioteki szkolnej

·        wykonane prace można składać w bibliotece szkolnej

 Konkurs polega na:

1.      Przygotowaniu historii swojej rodziny w graficznej formie drzewa genealogicznego dowolną techniką plastycznąOpracowane drzewo powinno zawierać minimum cztery pokolenia wstecz (w tym, jako pierwsze, pokolenie autora). Dane zawarte w drzewie genealogicznym powinny składać się z imienia (imion) oraz nazwiska, pełnej daty oraz miejsca urodzenia. W przypadku osób zmarłych należy podać pełną datę oraz miejsce zgonu

lub

2.      Wykonaniu biografii nieżyjącego przodka (z minimum trzeciego pokolenia) w formie prezentacji multimedialnej (max 15-20 slajdów) w oparciu  o materiały z rodzinnego archiwum

Przy ocenie prac konkursowych jury stosować będzie następujące kryteria:

Ad.1

·        Walory graficzne: technika wykonania pracy, kompozycja (oryginalność, przejrzystość prezentowanych treści), stopień trudności przedstawionego opracowania (np. połączenie kilku technik plastycznych)

·        Merytoryczność: liczba pokoleń, stopień uzupełnienia informacji w opisie elementów drzewa: daty urodzenia i zgonu, ślubu, itp.

 Ad.2

·        Szerokie przedstawienie życia opisywanej postaci, licznych faktów, ciekawostek, tła historycznego i regionalnego

·        Walory estetyczne prezentacji

 Uczestnicy konkursu otrzymają dyplom, a laureaci nagrody książkowe. 



Biblioteka szkolna zaprasza na błyskawiczny konkurs świąteczny Oszacuj ilość

Konkurs trwa od wtorku do czwartku (14-16.12.21).
Do wygrania słodka nagroda.

Zapraszamy do udziału J





2020/2021


Konkurs wiedzy o życiu J. R. R. Tolkiena oraz hobbitach rozstrzygnięty!

 

I miejsce     Julia Musiał z kl. 2 d2-n

II miejsce    Anna Waszyńska z kl. 2 e-n

 GRATULUJEMY!

Nagroda i dyplomy zostaną wręczone po powrocie do szkoły.

 



Konkurs SLEEVEFACE - UBIERZ SIĘ W KSIĄŻKĘ” rozstrzygnięty!

Zwyciężczyni konkursu:

Julia Dragon z kl. 2 c

GRATULUJEMY!

Nagroda i dyplomy zostaną wręczone po powrocie do szkoły.





WYNIKI  SZKOLNEGO KONKURSU GENEALOGICZNEGO:

I miejsce ex aequo:

Julia Żmuda klasa 2c-n

Maja Żmuda klasa 2ce-n

Dziękujemy za pięknie przedstawioną historię rodzinną.






ZNASZ TWÓRCZOŚĆ
J. R. R. TOLKIENA ??



CZYTAŁEŚ KSIĄŻKĘ HOBBIT CZYLI TAM I Z POWROTEM??

WEŹ UDZIAŁ W KONKURSIE WIEDZY

O ŻYCIU J. R. R. TOLKIENA ORAZ HOBBITACH!


1.  W konkursie mogą wziąć udział wszyscy zainteresowani uczniowie I LO.
2.  Uczestników obowiązuje znajomość książki J. R. R. Tolkiena: „Hobbit czyli tam i z powrotem” oraz biografii J. R. R. Tolkiena:
3.  Konkurs w formie pytań otwartych i zamkniętych odbędzie się 29 kwietnia 2021 r. (ewentualne zmiany daty zostaną uzgodnione ze zgłoszonymi do konkursu uczennicami i uczniami).
4.  Przewidujemy nagrody książkowe dla zdobywcy I  miejsca oraz słodkie niespodzianki dla pozostałych uczestników konkursu.


ZAPRASZAMY do zapisu na konkurs przez FORMULARZ

do 16 kwietnia 2021





Biblioteka I Liceum Ogólnokształcącego im. L. Kruczkowskiego w Tychach
zaprasza do udziału w konkursie

SLEEVEFACE* - UBIERZ SIĘ W KSIĄŻKĘ

Cele konkursu:

·            popularyzacja książki i czytelnictwa,

·           rozwijanie zainteresowań i możliwości twórczych,

· zachęcanie do fotograficznych poszukiwań i rozwijania zmysłu obserwacji.

 

Zasady uczestnictwa:


·    uczestnikiem konkursu może być każdy zainteresowany uczeń I LO,

· każdy uczestnik może zgłosić do konkursu jedno zdjęcie wykonane w dowolnej przestrzeni,

· zdjęcia muszą być zgodne z tematyką konkursu,

· zdjęcia mogą być wykonane dowolnym urządzeniem rejestrującym: aparatem fotograficznym, telefonem komórkowym,

· przy ocenie prac jury będzie brało pod uwagę pomysłowość, oryginalność i zaangażowanie,

· udział w konkursie jest równoznaczny ze zgodą na wykorzystanie danych osobowych,

· w konkursie mogą wziąć udział jedynie prace będące oryginalnymi pracami autorów, nie wykorzystane w innym konkursie,

· zgłoszone prace będą eksponowane na wystawie pokonkursowej oraz na stronie internetowej  szkoły oraz biblioteki.

 

Termin konkursu:


·               czas trwania konkursu: do 26.04.2021 (poniedziałek)

 

Zgłoszenia:


·     zdjęcie (w formacie JPG) należy wysłać na adres: kruczekbiblioteka@gmail.com  w temacie maila wpisując hasło „konkurs Sleeveface”, a w treści podając imię, nazwisko oraz klasę.

 

 Uczestnicy konkursu otrzymają dyplom, a zwycięzca - nagrodę książkową.

 

SERDECZNIE ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU W KONKURSIE


* Sleeveface to typ fotografii, która przedstawia osobę z zasłoniętą częścią ciała przez okładkę książki. Dużą rolę odgrywa perspektywa oraz aranżacja tła.








Biblioteka I Liceum Ogólnokształcącego im. L. Kruczkowskiego

w Tychach

 zaprasza do udziału


SZKOLNYM KONKURSIE GENEALOGICZNYM

Termin dostarczania prac:  26.03.2021



Cele konkursu:

·        rozbudzenie zainteresowania historią rodziny

·        uwrażliwienie na kultywowanie pamięci i szacunek dla przeszłości  

·       zainteresowanie kulturą i historią „małych ojczyzn” - regionu i lokalnej społeczności

 

Zasady uczestnictwa:

·        uczestnikiem konkursu może być każdy uczeń I LO

·        przekazując pracę na konkurs, autor zaznacza, czy wyraża zgodę na jej publikację na stronie internetowej szkoły oraz biblioteki szkolnej

·       wykonane prace można składać w bibliotece szkolnej
(w okresie zdalnego nauczania 
w każdą środę w godz. 16.00-18.00)

 

Konkurs polega na:

1.      Przygotowaniu historii swojej rodziny w graficznej formie drzewa genealogicznego dowolną techniką plastycznąOpracowane drzewo powinno zawierać minimum cztery pokolenia wstecz (w tym, jako pierwsze, pokolenie autora). Dane zawarte w drzewie genealogicznym powinny składać się z imienia (imion) oraz nazwiska, pełnej daty oraz miejsca urodzenia. W przypadku osób zmarłych należy podać pełną datę oraz miejsce zgonu

lub

2.      Wykonaniu biografii nieżyjącego przodka (z minimum trzeciego pokolenia) w formie prezentacji multimedialnej (max 15-20 slajdów) w oparciu  o materiały z rodzinnego archiwum

 

Przy ocenie prac konkursowych jury stosować będzie następujące kryteria:

 

Ad.1

·   Walory graficzne: technika wykonania pracy, kompozycja (oryginalność, przejrzystość prezentowanych treści), stopień trudności przedstawionego opracowania (np. połączenie kilku technik plastycznych)

·    Merytoryczność: liczba pokoleń, stopień uzupełnienia informacji w opisie elementów drzewa: daty urodzenia i zgonu, ślubu, itp.

 

Ad.2

·  Szerokie przedstawienie życia opisywanej postaci, licznych faktów, ciekawostek, tła historycznego i regionalnego

·        Walory estetyczne prezentacji

 Pobierz oświadczenie, które dostarczysz razem z pracą: TUTAJ


Uczestnicy konkursu otrzymają dyplom, a laureaci nagrody książkowe.

 

SERDECZNIE ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU W KONKURSIE

 

Nauczyciele bibliotekarze:

Aleksandra Juranek, Jolanta Kaczkowska






Biblioteka I Liceum Ogólnokształcącego im. L. Kruczkowskiego w Tychach zaprasza do udziału SZKOLNYM KONKURSIE RECYTATORSKIM POEZJI JULIANA TUWIMA


Cele konkursu:
o   rozbudzenie zainteresowania poezją
o   szerzenie kultury języka i piękna żywego słowa
o   prezentacja recytacji uczniów
o   promocja talentów
NOWY planowany termin konkursu:   9.11.2020 r. (poniedziałek)
Zgłoszenia uczestników w bibliotece szkolnej lub przez dziennik elektroniczny
do p. A. Krzyżanowskiej w terminie do 4.11.2020 r.
Miejsce konkursu: I Liceum Ogólnokształcące im. L. Kruczkowskiego w Tychach

Zasady uczestnictwa:
o   uczestnik prezentuje jeden wybrany przez siebie utwór
o   czas recytacji nie może być dłuższy niż trzy minuty
o   oceny prezentacji konkursowych dokona jury powołane przez organizatora

Przy ocenie prezentacji konkursowych jury stosować będzie następujące kryteria:
o   interpretacja utworu
o   poprawne i płynne deklamowanie tekstu
o   ogólne wrażenie artystyczne

Uczestnicy konkursu otrzymają dyplom, a zwycięzca - nagrodę książkową.

SERDECZNIE ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU W KONKURSIE





2019/2020

Szkolny konkurs na recenzję książki przeczytanej
w czasie pandemii rozstrzygnięty!

Zwyciężczyni konkursu:

Katarzyna Bara z kl. 1 e-n

GRATULUJEMY!

Nagroda i dyplomy zostaną wręczone na zakończenie roku szkolnego.




Szkolny Konkurs Wiedzy o Harry Potterze rozstrzygnięty!


Zwyciężczynie konkursu:
  Katarzyna B. z kl. 1e-n
Julia D. z kl. 1c
Julia M. z kl. 1d2-n

GRATULUJEMY!

Wszystkim uczestnikom dziękujemy za udział w konkursie.


SZKOLNY KONKURS WIEDZY
O HARRYM POTTERZE



Cele konkursu:
·               rozwijanie zainteresowań współczesną literaturą młodzieżową,
·               kształcenie kompetencji czytelniczych,
·               wyrabianie nawyków czytania, jako formy spędzania wolnego czasu,
·               rozbudzanie motywacji do czytania książek niebędących lekturami szkolnymi,
·               popularyzacja cyklu powieściowego o Harrym Potterze.

Zasady uczestnictwa:
·               uczestnikiem konkursu może być każdy zainteresowany uczeń I LO,
·               uczestników obowiązuje znajomość książek J.K. Rowling
(seria o Harrym Potterze: 
     Harry Potter i Kamień Filozoficzny, 
     Harry Potter i Komnata Tajemnic, 
     Harry Potter i Więzień Azkabanu,
     Harry Potter i Czara Ognia, 
     Harry Potter i Zakon Feniksa, 
     Harry Potter i Książe Półkrwi, 
     Harry Potter i Insygnia Śmierci),
·               konkurs odbędzie się w formie pytań otwartych i zamkniętych w formie on-line.

Termin konkursu:
·               konkurs odbędzie się w czerwcu 2020 roku (dokładna data zostanie ustalona z uczestnikami konkursu).

Zgłoszenia:

·               chętni uczniowie zgłaszają się poprzez dziennik elektroniczny
do p. Aliny Krzyżanowskiej w terminie do 31.05.2020.

Uczestnicy konkursu otrzymają dyplom, a zwycięzca - nagrodę książkową.

SERDECZNIE ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU W KONKURSIE




SZKOLNY KONKURS NA RECENZJĘ KSIĄŻKI PRZECZYTANEJ W CZASIE PANDEMII



Cele konkursu:
·               promocja czytelnictwa,
·               zachęcenie do podzielenia się refleksjami na temat przeczytanych książek,
·               umożliwienie uczniom uzdolnionym humanistycznie zaprezentowania swoich umiejętności. 

Zasady uczestnictwa:
·               uczestnikiem konkursu może być każdy uczeń I LO,
·               przekazując pracę na konkurs, autor zaznacza, czy wyraża zgodę na jej publikację podpisaną imieniem i nazwiskiem lub podpisaną pseudonimem, bądź nie wyraża zgody na publikację na stronie internetowej biblioteki lub FB szkoły.

Kryteria oceny prac konkursowych:

Przy ocenie prac konkursowych jury stosować będzie następujące kryteria:
·               zgodność z wymogami gatunkowymi recenzji ,
·               poprawność językową.

Termin przesyłania prac:       12.06.2020 r. (piątek)

Prace konkursowe należy przesłać przez dziennik elektroniczny.
Uczestnicy konkursu otrzymają dyplom, a zwycięzca - nagrodę książkową.

SERDECZNIE ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU W KONKURSIE





Szkolny konkurs plastyczny
na okładkę ulubionej książki rozstrzygnięty

Jury konkursowe, oceniając nadesłane prace, przyznało
I miejsce Natalii S. z kl. 1e,
II – Zofii B. z kl. 3c2
III –  Zuzannie U. z kl. 1d2
GRATULUJEMY!

 Po powrocie do szkoły zapraszamy do biblioteki po odbiór dyplomów, a zwyciężczynię po nagrodę książkową.
Wszystkim uczestniczkom dziękujemy za udział w konkursie.





SZKOLNY KONKURS PLASTYCZNY
NA OKŁADKĘ ULUBIONEJ KSIĄŻKI


Cele konkursu:
·               zachęcenie uczniów do czytania książek,
·               promocja czytelnictwa wśród uczniów,
·               rozwijanie wyobraźni, umiejętności wypowiedzi artystycznej uczniów,
·               promocja uzdolnień plastycznych.

Zasady uczestnictwa:
·               uczestnikiem konkursu może być każdy uczeń I LO,
·               uczestnik ma prawo zgłosić maksymalnie dwie prace konkursowe,
·               przekazując pracę na konkurs, autor wyraża zgodę na jej wyeksponowanie na terenie szkoły,
·               projekt ma być oryginalny, odbiegać od wyglądu istniejących już okładek książek oraz zawartych w nich ilustracji,
·               udział w konkursie jest równoznaczny z akceptacją jego regulaminu oraz zgodą na opublikowanie na stronie internetowej imienia i nazwiska uczestnika oraz zdjęcia pracy,
·               przekazane prace przechodzą na własność organizatora.

Format pracy:
·               format nie większy niż A4,
·               technika dowolna: pastele, farba plakatowa, akrylowa, tusz, ołówek, kredki, kolaż, grafika komputerowa,
·                projekt okładki powinien zawierać na odwrocie : tytuł, imię i nazwisko autora pracy klasę.

Kryteria oceny prac konkursowych:

Przy ocenie prac konkursowych jury stosować będzie następujące kryteria:
·          sposób ujęcia tematu,
·          oryginalność okładki,
·           walory artystyczne,
·           przekazane informacje na temat książki (tytuł, autor, tematyka),
·          interpretacja własna.

Termin oddawania prac:       29.04.2020 r. (środa)

 Prace można przekazywać przez e-dziennik jako skan lub zdjęcie. 
Po zakończeniu zajęć zdalnych i powrocie do szkoły, prosimy o przekazanie podpisanych prac do biblioteki.

Uczestnicy konkursu otrzymają dyplom, a zwycięzca - nagrodę książkową.
Wszystkie prace zostaną wyeksponowane na wystawie pokonkursowej w bibliotece szkolnej.

SERDECZNIE ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU W KONKURSIE