wtorek, 6 grudnia 2016

NARODOWY PROGRAM ROZWOJU CZYTELNICTWAW ramach "Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa", Priorytet 3 zakupiliśmy 575 sztuk książek - w tym 100 sztuk lektur oraz 40 tytułów książek obcojęzycznych - w języku angielskim, niemieckim i francuskim.
Wszystkie działania zaplanowane na rok 2016 w ramach programu zostały zrealizowane.

ZAPRASZAMY DO BIBLIOTEKI I WYPOŻYCZANIA NOWOŚCI!!!