czwartek, 21 czerwca 2018

Podsumowanie

ROK SZKOLNY 2017/2018 - PODSUMOWANIE


W roku szkolnym 2017/2018 czytelnicy wypożyczyli 1176 książek, w tym uczniowie - 955, nauczyciele - 221. Średnia wypożyczeń na jednego ucznia wynosiła 2,1 książek, na jednego czytelnika – 3,2.
Największą aktywnością czytelniczą wykazały się klasy 3 D1, 2 C oraz 3 D2.
Czytelnię internetową odwiedziło 146 osób.
W ciągu roku szkolnego 2017/2018 bibliotekę, czytelnię oraz czytelnię multimedialną odwiedziło 2407 osób.

W bibliotece realizowano działania mające na celu rozwijanie zainteresowań czytelniczych uczniów:
     - przeprowadzono zajęcia z edukacji czytelniczej i medialnej
     -  przygotowano informacje wizualne i wystawy dla czytelników:
1.    Literacka Nagroda Nobla 2017-Kazuo Ishiguro
2.      Rok 2018- Rokiem Zbigniewa Herberta
3.      Światowy Dzień Książki i Praw Autorskich
4.      Olga Tokarczuk – laureatka Nagrody Booker 2018
     - zorganizowano konkurs na projekt okładki ulubionej książki i  wystawę tych projektów w czytelni
     - w ramach Dnia Języka Ojczystego przeprowadzono dyktando wśród zainteresowanych uczniów
     - odbyło się czytanie z uczniami w plenerze z okazji Światowego Dnia Książki i Praw Autorskich.