Wykaz lektur

WYKAZ LEKTUR W  CZTEROLETNIM LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCYM


Poziom podstawowy


Poziom rozszerzony
jak na poziomie podstawowym, a ponadto:
 • Arystoteles, Poetyka, Retoryka (fragmenty);
 • Platon, Państwo (fragmenty);
 • Arystofanes, Chmury;
 • Jan Parandowski, Mitologia, część II Rzym;
 • Wergiliusz, Eneida (fragmenty);
 • Św. Augustyn, Wyznania (fragmenty);
 • Św. Tomasz z Akwinu, Summa teologiczna (fragmenty);
 • François Villon, Wielki testament (fragmenty);
 • François Rabelais, Gargantua i Pantagruel (fragmenty);
 • Michel de Montaigne, Próby (fragmenty);
 • Jan Kochanowski, Treny (jako cykl poetycki);
 • Piotr Skarga, Żywoty świętych (fragmenty);
 • William Szekspir, Hamlet;
 • Wybrane utwory poetyckie z romantycznej literatury europejskiej, w tym wybrane wiersze angielskich poetów jezior;
 • Juliusz Słowacki, Lilla Weneda;
 • Cyprian Kamil Norwid, Bema pamięci żałobny rapsod, Fortepian Szopena, Czarne kwiaty (fragmenty), Promethidion (fragmenty);
 • Realistyczna lub naturalistyczna powieść europejska (Honoré de Balzac, Ojciec Goriot lub Charles Dickens, Klub Pickwicka, lub Mikołaj Gogol, Martwe dusze, lub Gustaw Flaubert, Pani Bovary);
 • Stanisław Wyspiański, Noc listopadowa;
 • Franz Kafka, Proces (fragmenty);
 • Michaił Bułhakow, Mistrz i Małgorzata;
 • Stanisław Ignacy Witkiewicz, Szewcy;
 • Bruno Schulz, wybrane opowiadania z tomu Sklepy cynamonowe;
 • Tadeusz Konwicki, Mała apokalipsa;
 • Jorge Luis Borges, wybrane opowiadanie;
 • Janusz Głowacki, Antygona w Nowym Jorku;
 • Sławomir Mrożek, wybrane opowiadania;
 • Wybrane eseje następujących autorów: Jerzego Stempowskiego, Gustawa Herlinga-Grudzińskiego, Zbigniewa Herberta, Zygmunta Kubiaka, Jarosława Marka Rymkiewicza (co najmniej po jednym utworze);
 • Wybrane teksty z aktualnych numerów miesięczników oraz kwartalników literackich i kulturalnych.

Dodatkowe utwory

Poziom podstawowy
§  Sofokles, Król Edyp;
§  Mikołaj z Wilkowiecka, Historyja o chwalebnym Zmartwychwstaniu Pańskim (fragmenty);
§  Dzieje Tristana i Izoldy (fragmenty);
§  Giovanni Boccaccio, Sokół;
§  Mikołaj Rej, Żywot człowieka poczciwego (fragmenty);
§  Andrzej Frycz Modrzewski, O poprawie Rzeczypospolitej (fragmenty);
§  Miguel de Cervantes Saavedra, Przemyślny szlachcic Don Kichote z Manczy (fragmenty);
§  Wespazjan Kochowski, Psalmodia polska (wybór psalmów);
§  Wacław Potocki, Transakcja wojny chocimskiej (fragmenty z części I);
§  Ignacy Krasicki, Monachomachia (fragmenty);
§  Stanisław Trembecki, Franciszek Kniaźnin
§  wybrane utwory;
§  Jędrzej Kitowicz, Opis obyczajów za czasów panowania Augusta III (fragmenty);
§  Julian Ursyn Niemcewicz, Powrót posła;
§  Stanisław Staszic, Przestrogi dla Polski (fragmenty);
§  Juliusz Słowacki, Beniowski (fragmenty);
§  Aleksander Fredro, Śluby panieńskie;
§  Johann Wolfgang Goethe, Cierpienia młodego Wertera (fragmenty), Faust (fragmenty);
§  George Byron, Giaur (fragmenty);
§  Adam Mickiewicz, Dziady cz. IV;
§  Eliza Orzeszkowa, Nad Niemnem;
§  Maria Konopnicka, wybór wierszy;
§  Stefan Żeromski, Echa leśne;
§  Zofia Nałkowska, Granica;
§  Tadeusz Peiper, wybór wierszy;
§  Joseph Conrad, Lord Jim;
§  Anna Kamieńska, Anna Świrszczyńska, Julia Hartwig, Stanisław Grochowiak, Edward Stachura, wybór wierszy;
§  Kazimierz Moczarski, Rozmowy z katem (fragmenty);
§  Zofia Nałkowska, Przy torze kolejowym (z tomu Medaliony);
§  Jan Józef Szczepański, Święty;
§  Tadeusz Różewicz, Kartoteka;
§  Józef Czapski, Na nieludzkiej ziemi (fragmenty);
§  Leopold Tyrmand, Dziennik 1954 (fragmenty);
§  Stanisław Lem, Wizja lokalna;
§  Samuel Beckett, Czekając na Godota;
§  Friedrich Dürrenmatt, Wizyta starszej pani;
§  Eugène Ionesco, Lekcja lub inne utwory literackie wybrane przez nauczyciela.


Poziom rozszerzony
§  Erazm z Rotterdamu, Pochwała głupoty (fragmenty);
§  Tomasz Morus, Utopia (fragmenty);
§  Pedro Calderon de la Barca, Życie snem;
§  Wolter, Kandyd (fragmenty);
§  Jean Jacques Rousseau, Nowa Heloiza (fragmenty);
§  Wybrane utwory epickie okresu romantyzmu: Józef Ignacy Kraszewski, Stara baśń, Victor Hugo, Nędznicy, Edgar Allan Poe – wybrane opowiadanie; Henryk Rzewuski, Pamiątki Soplicy (fragmenty);
§  Władysław Stanisław Reymont, Chłopi (tom II – Zima);
§  Aldous Huxley, Nowy wspaniały świat;
§  Gabriela Zapolska, Moralność pani Dulskiej;
§  Gustaw Herling-Grudziński, Wieża;
§  Florian Czarnyszewicz, Nadberezyńcy;
§  Bohumil Hrabal– wybrane opowiadania;
§  Wiesław Myśliwski, Widnokrąg;
§  Julian Stryjkowski, Austeria;
§  Umberto Eco, Imię róży;
§  Wybrane wiersze poetów polskich i obcych;
§  Wybrana powieść polska i obca z XX lub XXI wieku;
§ Wybrany dramat polski i obcy z XX lub XXI wieku lub inne utwory literackie wybrane przez nauczyciela.


Zalecane dzieła teatralne i filmowe:

§  1) Apocalypsis cum figuris, reż. Jerzy Grotowski;
§  2) Amadeusz, reż. Miloš Forman;
§  3) Dekalog, reż. Krzysztof Kieślowski, wybrane filmy z cyklu;
§  4) Dziady, reż. Konrad Swinarski;
§  5) Elektra, reż. Piotr Chołodziński; 
§  6) Emigranci, reż. Kazimierz Kutz;
§  7) Kartoteka, reż. Krzysztof Kieślowski;
§  8) Kordian, reż. Jerzy Englert;
§  9) Lawa. Opowieść o „Dziadach” Adama Mickiewicza, reż. Tadeusz Konwicki;
§  10) Moralność pani Dulskiej, reż. Tomasz Zygadło;
§  11) Nad Niemnem, reż. Zbigniew Kuźmiński;
§  12) Noc listopadowa, reż. Andrzej Wajda;
§  13) Noce i dnie, reż. Jerzy Antczak;
§  14) Rewizor, reż. Jerzy Gruza;
§  15) Rękopis znaleziony w Saragossie, reż. Wojciech Jerzy Has;
§  16) Iwona, księżniczka Burgunda, reż. Zygmunt Hübner;
§  17) Sanatorium pod klepsydrą, reż. Wojciech Jerzy Has;
§  18) Śluby panieńskie, reż. Andrzej Łapicki;
§  19) Wizyta starszej pani, reż. Jerzy Gruza;
§  20) Zezowate szczęście, reż. Andrzej Munk;
§  21) Ziemia obiecana, reż. Andrzej Wajda.