poniedziałek, 11 kwietnia 2022

Błyskawiczny konkurs wielkanocny "ALE JAJA"

 

Zapraszamy na błyskawiczny konkurs wielkanocny 

„Ale jaja”

Konkurs trwa od poniedziałku do środy (13.04.22) do godz. 10.50. 

Do wygrania słodka nagroda.

Zapraszamy do udziału Jczwartek, 7 kwietnia 2022

Konkurs fotograficzny "Wiosenny portret z książką"

 

ZAPRASZAMY DO WZIĘCIA UDZIAŁU W 

Konkursie fotograficznym „Wiosenny portret z książką”

 Cele konkursu:

- Promocja czytelnictwa

- Popularyzacja czytania jako formy spędzania wolnego czasu

- Rozwijanie zainteresowań, uzdolnień

- Rozwijanie wrażliwości artystycznej

 

Regulamin konkursu:

1. Konkurs przeznaczony jest dla uczniów I Liceum Ogólnokształcącego im. L. Kruczkowskiego w Tychach.

2. Tematyka zgłaszanych fotografii musi być zgodna z tytułem konkursu.

3. Jeden uczestnik może zgłosić do konkursu dwie fotografie.

4. Zdjęcia mogą być wykonane dowolnym urządzeniem rejestrującym: aparatem fotograficznym, telefonem komórkowym.

Fotografie muszą spełniać następujące wymagania techniczne:

* format zapisu: JPG

* maksymalna pojemność: 10 MB

* minimalna rozdzielczość: 1024×768 px.

Zgłoszone do konkursu zdjęcia nie mogą być wcześniej publikowane.

Zgłoszone prace będą eksponowane na wystawie pokonkursowej oraz na stronie internetowej biblioteki szkolnej, szkoły oraz fb szkoły.

5. Fotografie należy przesłać na adres biblioteki: kruczekbiblioteka@gmail.com podając imię i nazwisko, klasę oraz tytuł zdjęcia

6. Termin przesyłania zdjęć -  do 29 kwietnia 2022 r.
7. Zwycięzca konkursu otrzyma nagrodę książkową oraz dyplom.
Przewidziane są także wyróżnienia.
8. Przystępując do konkursu, uczestnik zapewnia, że:

- posiada pełnię praw autorskich do zgłoszonej pracy,

- nie kopiuje fotografii innych autorów,

- posiada zgodę osoby (osób), której wizerunek utrwalono na zdjęciu, na upublicznienie dla celów promocyjnych i marketingowych oraz przyjmuje na siebie wszelkie roszczenia jakiejkolwiek natury, które osoby trzecie mogłyby kierować przeciwko organizatorowi konkursu.

Jeśli uczestnik konkursu nie ukończył 18 lat, takiej zgody udziela opiekun prawny.


Konkurs wiedzy o Wiedźminie

 

ZNASZ TWÓRCZOŚĆ
ANDRZEJA SAPKOWSKIEGO ?? 

 CZYTAŁEŚ CYKL „WIEDŹMIN”??

WEŹ UDZIAŁ W KONKURSIE WIEDZY


1.             W konkursie mogą wziąć udział wszyscy zainteresowani uczniowie I LO.

2.             Uczestników obowiązuje znajomość książki Andrzeja SapkowskiegoOstatnie życzenie

3.             Konkurs w formie pytań otwartych i zamkniętych odbędzie się między 25 a 28 kwietnia 2022 (data zostanie podana po przerwie świątecznej).

4.             Przewidujemy nagrody książkowe dla I, II i III miejsca oraz słodkie niespodzianki dla pozostałych uczestników konkursu.

 

ZAPRASZAMY – zapisy w bibliotece
do 22 kwietnia 2022