Informacje

Biblioteka I Liceum Ogólnokształcącego im. L. Kruczkowskiego w Tychach
ul. Korczaka 6
43-100 Tychy
Tel. (32) 227-36-34

Biblioteka składa się z 2 pomieszczeń :
 • biblioteki - wypożyczalni,
 • czytelni z 3 stanowiskami komputerowymi z dostępem do internetu.


Regulamin biblioteki szkolnej


 • Zapraszamy od poniedziałku do piątku w godzinach pracy biblioteki.
 • Zbiory udostępniamy nieodpłatnie uczniom, nauczycielom i innym pracownikom szkoły.
 • Rodzice i absolwenci mogą korzystać ze zbiorów po uiszczeniu kaucji ustalonej przez nauczyciela bibliotekarza.
 • Czytelnik wypożycza książki osobiście.
 • Można wypożyczyć trzy książki na okres czterech tygodni, lektury szkolne - trzy tygodnie. 
 • Istnieje możliwość przedłużenia terminu ich zwrotu po osobistym kontakcie z biblioteką.
 • W przypadku zagubienia lub zniszczenia książki, czytelnik zobowiązany jest odkupić tę samą pozycję lub inną zaproponowaną przez nauczyciela bibliotekarza.
 • Czytelnia służy do cichej pracy umysłowej i jest miejscem prezencyjnego udostępniania zbiorów.
 • Niedostosowanie się czytelnika do regulaminu powoduje zawieszenie w prawach czytelnika na okres ustalony przez nauczyciela bibliotekarza.
Regulamin korzystania z komputerów w czytelni


 • Z komputerów mogą korzystać uczniowie i pracownicy szkoły w godzinach pracy biblioteki.
 • Komputer służy do wyszukiwania informacji w sieci Internet oraz korzystania z programów edukacyjnych już zainstalowanych lub wypożyczanych w bibliotece.
 • Jednorazowo można korzystać z komputera do 45 minut.
 • Przy jednym komputerze może przebywać jedna osoba.
 • Praca przy komputerze możliwa jest po otrzymaniu zgody nauczyciela bibliotekarza.
 • Przed rozpoczęciem pracy należy wpisać się do zeszytu czytelni.
 • W przypadku zauważenia wadliwej pracy komputera należy niezwłocznie powiadomić nauczyciela bibliotekarza.
 • Zasoby ściągnięte z Internetu można drukować za odpłatnością (użytkownik pokrywa koszty drukowania).
 • O zakończeniu pracy należy poinformować nauczyciela bibliotekarza.
 • Na użytkowniku spoczywa obowiązek odpowiedzialności za wszelkie uszkodzenia sprzętu.
 • Zabrania się - zmieniania ustawień BIOS-u i systemu operacyjnego, wgrywania własnych programów i gier, kasowania zainstalowanych programów
 • Naruszenie regulaminu spowoduje zakaz korzystania z pracowni lub wyciągnięcie konsekwencji dyscyplinarnych zgodnie ze Statutem Szkoły.